Inçe tüwi "Alalye" Premium, 1 kg (±25 gr)
Inçe tüwi "Alalye" Premium, 1 kg (±25 gr)
18 TMT
Haryt görnüşi: Basmati tüwi
Tagamy: Premium
Gelip çykyşy: Hindistan
Hil: 100% Halal
Beýlekiler

Magazinler

Supermarket
18 TMT
Supermarket

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.