Ütük  RAF R-1233V
Ütük RAF R-1233V
Model: RAF R-1233V
Naprýazeniýe :220-240v
Kuwwaty 2200W.
Aşaky materýaly: keramika
Bugy ýokarlandyrmak, üznüksiz bug, öz-özüni arassalamak ulgamy
Bug üpjünçiligini sazlamak
Spreý funksiýasy
Suw çüýşesiniň mukdary:360 ml
RAF

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.