Ütük SOKANY 8878C
Ütük SOKANY 8878C
Modeller: SOKANY 8878C
Naprýazeniýe :220v
Kuwwaty 2400W.
Bugy ýokarlandyrmak, üznüksiz bug, öz-özüni arassalamak ulgamy
Bug üpjünçiligini sazlamak
Spreý funksiýasy
Suw çüýşesiniň mukdary:250 ml
Sokany

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.