Hascevher Terra 26 cm Nonstick Tava Kapaksız 2,5mm 480 TMT
Hascevher Terra 26 cm Nonstick Tava Kapaksız 2,5mm

Hascevher Terra 26 cm Nonstick Tava Kapaksız 2,5mm

310 TMT 480 TMT

ýapyşmaýan tawa gapaksyz 2,5mm


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hascevher
310 TMT
480 TMT  35% Arzan
Hascevher