"Aydym.com" sowgat karty, 3 aýlyk
"Aydym.com" sowgat karty, 3 aýlyk
30 TMT
Aydym.com-da Premium hasap almak üçin kart, 3 aýlyk
- reklamasyz diňlemek;
- internetsiz diňlemek;
- pleýlist internetsiz diňlemek;
- premium şekilli aýdymlar
Aydym.com

Magazinler

Supermarket
30 TMT
Supermarket

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.