Arian 26 cm Tajin 740 TMT
Arian 26 cm Tajin

Arian 26 cm Tajin

480 TMT 740 TMT

Poslamaýan polatdan öýlerde,iş ýerlerinde,kafe-restoranlarda , serwis üçin


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hascevher
480 TMT
740 TMT  35% Arzan
Hascevher