Mikrowalnowka çydamly gapak
-65 %
Mikrowalnowka çydamly gapak
35 TMT100 TMT
Peçden goraýan gapak, howa geçirmeýän, çydamly, iýmit ýylatmak üçin
Beýlekiler

Magazinler

Suave
35 TMT100 TMT
Suave

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.