"Hisar" Milano burç degirmeni
-18 %
"Hisar" Milano burç degirmeni
870 TMT1060 TMT
Ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan. Mat görnüşli, demir pyçaklar ýörite örtükli gorag örtüginde ýerleşdirilen. Ölçegi 16 sm
Hisar

Magazinler

Hisar
870 TMT1060 TMT
Hisar

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.