Zibil torbasy "TO.FI.TA" 70 lt, 10 sany 0 TMT
Zibil torbasy "TO.FI.TA" 70 lt, 10 sany

Zibil torbasy "TO.FI.TA" 70 lt, 10 sany

Zibil torbalary öýüň arassaçylygyny üpjün edýär. Zibil ýygnamak we aýyrmak üçin amatly, az ýer tutýar we ulanmak üçin amatly. Gündelik durmuşda we işde giňden ulanylýar. Ýörite perforasiýa sumkany rulondan aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler