Mesge - limon salynýan gap, 1 sany
Mesge - limon salynýan gap, 1 sany
55 TMT
Material: plastik
Mesge - limon saklanylýan gap bazadan we gapakdan durýar.
Ölçegleri: 18,5 х 12,5 х 6,5 sm
RS home collection

Magazinler

EMMA
55 TMT
EMMA

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.