"Ingco" Совок посадочный
"Ingco" Совок посадочный
Общая длина: 340мм
Уникальный запантентованный дизайн рукоятки
Ширина: 85мм
Толщина: 1.5мм
Материал: Углеродистая сталь
Упаковка: бумажный ярлык
Ingco

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.