Makiýaž üçin organaýzerler toplumy, 3 sany
Makiýaž üçin organaýzerler toplumy, 3 sany
Pagta disklerini we sponžlary saklamak üçin 3-li toplum.
Ýokary hilli akril we gapak olary çyglylykdan, tozandan ýa-da dökülmeden gorar
RS home collection

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.