Sapaklar, iňňeler we beýleki tikim üçin gerekli ownuk zatlar üçin guty, 1 sany
Sapaklar, iňňeler we beýleki tikim üçin gerekli ownuk zatlar üçin guty, 1 sany
130 TMT
Saklamak gutusy.
Ilik (düwmejik) şekilinde.
Reňkleri: ak
Ölçegi: 23,5 x 23,5 x 5 sm
RS home collection

Magazinler

EMMA
130 TMT
EMMA

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.