"Paşabahçe" stakan toplumy, 4 sany (KK4036)
"Paşabahçe" stakan toplumy, 4 sany (KK4036)
200 TMT
Material: aýna
Mukdary: 4 sany
Göwrümi: 280 ml
Paşabahçe

Magazinler

KÖK Home
200 TMT
KÖK Home

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.