"IKEA" gap-gaçlar üçin guradyjy (KK1190)
-30 %
"IKEA" gap-gaçlar üçin guradyjy (KK1190)
59.50 TMT85 TMT
Material: poslamaýan polat
Ölçegi: 31,5 sm
Ikea

Magazinler

KÖK Home
59.50 TMT85 TMT
KÖK Home

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.