"IKEA" çagalar üçin hajathana gorşogy, ak-ýaşyl reňkli (KK1121) 329 TMT
"IKEA" çagalar üçin hajathana gorşogy, ak-ýaşyl reňkli (KK1121)
"IKEA" çagalar üçin hajathana gorşogy, ak-ýaşyl reňkli (KK1121)
"IKEA" çagalar üçin hajathana gorşogy, ak-ýaşyl reňkli (KK1121)

"IKEA" çagalar üçin hajathana gorşogy, ak-ýaşyl reňkli (KK1121)

329 TMT

Ölçegi: 36 x 27 x 28 sm


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Home store
329 TMT
Home store