Sleepy Sensitive arlygy Maxi №4, 7-14 kg, 30 sany
Sleepy Sensitive arlygy Maxi №4, 7-14 kg, 30 sany
72.50 TMT
görnüşi: arlyk, ýöritelenen: çaga üçin, çaganyň agramy: 7 - 14 kg aralyk
Sleepy

Magazinler

Supermarket
72.50 TMT
Supermarket

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.