Diş şýotkasy EXXE Luxury "Уголь" (ýumşak), 1 sany
Diş şýotkasy EXXE Luxury "Уголь" (ýumşak), 1 sany
“Exxe Soft Bristle” kömür diş şýotkalarynda amatly ergonomiki tutawaç, kömür güýji we ultra inçejik uçlar bar. Tutawajyň amatly egilmegi, diş etine goşmaça basyş etmezden uzak ýerleri aňsatlyk bilen arassalamaga mümkinçilik berýär. Birkemsiz arassa agyz boşlugy we emal parlaklygy üçin kömüriň güýji. Ultra inçejik uçlar, dişleriň ýüzüne zeper ýetirmezden, diş emeline näzik we ýumşak täsir edýär.
EXXE

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.