Howa nemlendiriji Xiaomi F600
Howa nemlendiriji Xiaomi F600
655 TMT
Hyzmat edilýän meýdany: 40 m²
Süzgüçler: öňünden arassalamak
Suwuň sarp edilişi: sagatda 350 ml
Goşmaça funksiýalar: aromatizasiýa
Aýratynlyklary: taýmer, janköýeriň tizligi / bugarmagyň tizligini dolandyrmak, görkezmek
Gurnama: Iş stoly
Tizlikleriň / işleýiş usullarynyň sany: 3
Elektrik üpjünçiligi: tor
Görkeziş: açmak, temperatura
WxHxD: 208x315x208 sm
Xiaomi

Magazinler

LG
655 TMT
LG
Tehnika-Market
690 TMT
Tehnika-Market

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.