Duş üçin krem-gel Palmolive Super Food "Asayi miweleri we süle" 250 ml
Duş üçin krem-gel Palmolive Super Food "Asayi miweleri we süle" 250 ml
55 TMT
Gel-kremiň baýlaşdyrylan formulasy derini ýumşak we tekiz duýýar. Gündelik ulanmak üçin amatly. Asai miwesiniň we süläniň 100% tebigy ekstraktlaryny öz içine alýar. Parabenler we silikonlar ýok.
Palmolive

Magazinler

Supermarket
55 TMT
Supermarket

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.