Çagalara dynç üçin arkaly kiçi stol, gyzyl reňkli (KL028)
-39 %
Çagalara dynç üçin arkaly kiçi stol, gyzyl reňkli (KL028)
140 TMT230 TMT
Çagalar üçin oturgyç - 35x34 sm, gyzyl reňk bilen boýalan metal, deri örtükli oturgyç.
Beýlekiler

Magazinler

Älemgoşar
140 TMT230 TMT
Älemgoşar

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.