Витэкс, mikrokapsula peptid syworotka, 50 ml, (W500) 0 TMT
Витэкс, mikrokapsula peptid syworotka, 50 ml, (W500)

Витэкс, mikrokapsula peptid syworotka, 50 ml, (W500)

Ýüz, boý üçin krem peptid ýüz mikroplastikasy, ýygyrtlary we deriniň çeýeligini düzetmek üçin.
Täsiri:
Ýygyrtlary ýumşadýar we ýüz keşbini düzedýär
Ýumşak dokumanyň göwrümini we deriniň gurluşyny dikeldýär
Kollagen önümçiligini güýçlendirýär
Deriniň biologiki garramagyny haýalladýar


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler