Şampun we duş geli Schauma "Hamam" fito-güýçlendiriji, 380 ml
Şampun we duş geli Schauma "Hamam" fito-güýçlendiriji, 380 ml
Şampun we duş geli Schauma parabensiz we silikonsyz berýozanyň ekstrakty we tebigy ösümlikleri bolan fito-formula bar. Önüm saç we bedeni ideg etmek üçin amatly we saçlary ýumşatmaga kömek edýär.
Schauma

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.