Ütük Philips GC2994/20 PowerLife
Ütük Philips GC2994/20 PowerLife
1037 TMT
Мощность: 2400 Вт.
Постоянный пар: 40 г/мин.
Паровой удар: 150 г/мин.
Вертикальное отпаривание.
Функция разбрызгивания.
Противокапельная система.
Вес: 1.26 кг.
Philips

Magazinler

LG
1037 TMT
LG
Tehnika-Market
1037.40 TMT1075 TMT
Tehnika-Market

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.