Diş pastasy Colgate "Лечебные травы" 150 ml
Diş pastasy Colgate "Лечебные травы" 150 ml
Dişleri kariesden goramak üçin ftorid we kalsiý bar. Bu pasta, çişmä garşy, bejeriş täsiri we antiseptiki täsiri bolan adaty romaşka ekstraktyny öz içine alýar.
Colgate

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.