Burger üçin towuk kotlet "Qualiko" doňdurylan, Halal, 1 kg (±15 gr) 0 TMT
Burger üçin towuk kotlet "Qualiko" doňdurylan, Halal, 1 kg (±15 gr)
Burger üçin towuk kotlet "Qualiko" doňdurylan, Halal, 1 kg (±15 gr)

Burger üçin towuk kotlet "Qualiko" doňdurylan, Halal, 1 kg (±15 gr)

Çörek suharilerine bulanan 100% galyp edilen towuk kotledi. Ajaýyp tagam, çalt bişýär we kanagatlandyryjy.
Gaplanyşy: paketÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler