TO.FI.TA peç üçin paketlar, 8 sany 0 TMT
TO.FI.TA peç üçin paketlar, 8 sany
TO.FI.TA peç üçin paketlar, 8 sany

TO.FI.TA peç üçin paketlar, 8 sany

Towuk, et we balyk önümleri üçin oda çydamly, ululygy 25x38 sm


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler