Konsentrirlenen diş pasta Faberlic +200, 1633, 75 ml
Konsentrirlenen diş pasta Faberlic +200, 1633, 75 ml
Diş çökündilerini netijeli aýyrýar.
Diş çüýremeginiň öňüni alýar.
Täze dem alýyş berýär.
Sagdyn diş etini goldaýar.
Sowuklama garşy täsiri bar.
Faberlic

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.