Беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots 2
Беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots 2
214.50 TMT
Casehliumumy Bluetooth nauşnigi - zarýad beriş stansiýasy. Redmi Airdots 2 jübütde we aýratynlykda ulanylyp bilner, bir we iki nauşnikiň iş re betweenimleriniň arasynda mümkin boldugyça ýönekeý we çalt geçip. Sazlamalary üýtgetmegiň, bir nauşnik dakmagyň zerurlygy ýok - bir nauşnik açylýar, ikinji nauşnik dakylýar we daş-töweregi ses awtomatiki açylýar. Seresap we hünärli ses kalibrlemesi netijesinde 7.2 mm gürleýji ajaýyp pes we orta ýygylyklary gysyp biler, we sanly ses azaltmak tehnologiýasynyň ulanylmagy daş-töwerekdäki sesleri süzmäge we iň şowhunly ýerlerde ajaýyp ses aýdyňlygyny saklamaga mümkinçilik berýär.
Xiaomi

Magazinler

Xiaomi
214.50 TMT
Xiaomi

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.