Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 8
Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 8
877.50 TMT
Xiaomi Smart Band 8, Xiaomi-den gelen täze akylly fitnes bilezigi. Bilezik saglygyňyza gözegçilik etmäge, maşk etmäge we hatda oýunlary goldaýar. Fitnes bilezigi sagat, maýatnik ýa-da krossowka dakylýar.
Täze wersiýada yzarlaýjy AMOLED displeýi bilen enjamlaşdyrylandyr, 150 sport reesimini, 24 sagat saglyk gözegçiligini goldaýar we yzly-yzyna 16 güne çenli işläp biler.
Xiaomi

Magazinler

Xiaomi
877.50 TMT
Xiaomi

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.