Беспроводные наушники Haylou Haylou GT1 Plus, черный
Беспроводные наушники Haylou Haylou GT1 Plus, черный
273 TMT
“Haylou GT1 Plus” nauşnikleri, täze aptx kodlamagy we goşa HD AAC gürleýjileriniň kömegi bilen aýdyň we gaty ses berer. “Haylou GT1 Plus” nauşnikleri energiýa diňleýän “Qualcomm QCC3020” prosessoryny aldy, bu bolsa aýdym diňlemek üçin sarp edilýän wagty köpeltdi. “Bluetooth 5.0” çipiniň kömegi bilen, birikme durnuklylygyndan we akym derejesinde nol gijä galmakdan başga-da, nauşnikler garaşma tertibinde 18 sagada çenli dowam edip biler.
Xiaomi

Magazinler

Xiaomi
273 TMT
Xiaomi

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.