Весы Xiaomi Bomidi S1 Smart Digital Weight Scale
Весы Xiaomi Bomidi S1 Smart Digital Weight Scale
390 TMT
Bomidi S1 ​​Akylly beden ýag terezisi S1 (kiçi marka XIAOMI) - öýüňiz üçin akylly tereziler. Pleönekeý dizaýn, ownuk galyňlyk, gizlin displeý we ýokary ölçeg takyklygy. Tegelek burç dizaýny, sizi we maşgalaňyzy ýalaňaç täsirlerden goraýar. Gündizine ýa-da gijesine garamazdan görüp bolýan ajaýyp ýagty LED LCD displeý.
Xiaomi

Magazinler

Xiaomi
390 TMT
Xiaomi

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.