Насадка Deerma Spray MOP
Насадка Deerma Spray MOP
331.50 TMT
Deerma şepbigi pollary dökülen ýerlerden ýa-da hapa hapalardan arassalamak üçin ajaýyp. Süýümleri pol örtügine berk ýapyşýar, ilkinji hereketden tozany arassalaýar we ajaýyp arassaçylyk bilen begendirýär. Deerma matasynyň materialynda iň oňat sintetiki süýümler uglerod süýümi bilen dokalýar we tozan bölejiklerini ele alýan we hatda plitkalaryň ýa-da örtük elementleriniň arasyndaky çatryklara çuňňur aralaşýan ujunda ownuk çeňňekleri emele getirýär.
Xiaomi

Magazinler

Xiaomi
331.50 TMT
Xiaomi

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.