Diş pastasy Colgate "Nar" ftorid we kalsiý bilen, 154 gr
Diş pastasy Colgate "Nar" ftorid we kalsiý bilen, 154 gr
22.10 TMT
Narpyz-miweli tagamly Colgate "Nar" diş pastasy dişleriň emallaryny güýçlendirýär we ideg edýär, kariesden goraýar.
Colgate

Magazinler

Supermarket
22.10 TMT
Supermarket

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.