Çagalar üçin diş çotga Colgate "Доктор Заяц", 2+
Çagalar üçin diş çotga Colgate "Доктор Заяц", 2+
14.90 TMT
Colgate diş çotgasy "Çagalar üçin 2+" 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin öň süýt dişleri we arka dişleri üçin niýetlenendir. Ýörite arassalamak üçin ýörite döredilen köp derejeli super ýumşak gabyklar.
Colgate

Magazinler

Supermarket
14.90 TMT
Supermarket

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.