Arlyk Bumble baby 4, 7-18 kg, 36 sany
Arlyk Bumble baby 4, 7-18 kg, 36 sany
97.90 TMT
görnüşi: arlyklar, niýetlenen: çagalar üçin, çaganyň iň az agramy: 7 kg, çaganyň iň ýokary agramy: 18 kg
Bumble baby

Magazinler

Supermarket
97.90 TMT
Supermarket

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.