Büzmeçe Özgeriş "Altyn Çeşme", 330 gr 13 TMT
Product

Büzmeçe Özgeriş "Altyn Çeşme", 330 gr

13 TMT

Halal, A derejeli, sygyr eti, 330 gr (±20 gr)Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
13 TMT
R-Market