Ütük RAF R-1201G
Ütük RAF R-1201G
Model: RAFR-1201G
Esasy material: gaýtadan işlenen keramika
Kuwwaty: 2400W
Naprýazeniýe: 220V
ýygylygy: 50Hz
suw çüýşesi: 350 ml
kabeliň uzynlygy: 2 m
RAF

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.