"Acar" Eleni 6 adamlyk 29 bölek farfor gap-gaç toplumy
-39 %
"Acar" Eleni 6 adamlyk 29 bölek farfor gap-gaç toplumy
1900 TMT3130 TMT
Toplumda: 6 uly tarelkasy, 6 düzi tarelka, 6 çuň tarelka, 6 şakäse, 2 uly gaýyk şekilli tarelka, 2 kiçi gaýyk şekilli tarelka, 1 uly tegelek tarelka
Acar

Magazinler

Hisar
1900 TMT3130 TMT
Hisar

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.