"Hisar" Assos multi granit 4 bölek gazan we saç toplumy
-29 %
"Hisar" Assos multi granit 4 bölek gazan we saç toplumy
1820 TMT2560 TMT
Ölçegi gazan: 18cm, 22cm, 26cm, saç (skoworodka) 26sm
Hisar

Magazinler

Hisar
1820 TMT2560 TMT
Hisar

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.