"Hisar" Milano burç degirmeni 1060 TMT
"Hisar" Milano burç degirmeni
"Hisar" Milano burç degirmeni

"Hisar" Milano burç degirmeni

750 TMT 1060 TMT

Ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan. Mat görnüşli, demir pyçaklar ýörite örtükli gorag örtüginde ýerleşdirilen. Ölçegi 16 sm


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hisar
750 TMT
1060 TMT  29% Arzan
Hisar