"Hisar" Milano aýna görnüşli burç degirmeni 830 TMT
"Hisar" Milano aýna görnüşli burç degirmeni
"Hisar" Milano aýna görnüşli burç degirmeni

"Hisar" Milano aýna görnüşli burç degirmeni

590 TMT 830 TMT

Ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan. Mat görnüşli, demir pyçaklar ýörite örtükli gorag örtüginde ýerleşdirilen. Ölçegi 16 sm. Ölçegi: 16m


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hisar
590 TMT
830 TMT  29% Arzan
Hisar