Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany 50 TMT
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany
Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany

Kir maşynyň titremeginiň öňüni alýan aýajyklar, 4 sany

50 TMT

Mukdary: 4 sany
Kir ýuwýan maşynlar üçin aýajyklar - kir ýuwýan maşynyň ýa-da sowadyjynyň aýaklarynyň aşagyna oturdylýar. Ses derejesini peseltmek, titremäni aýyrmak we obýektiň polda ýa-da kafelde süýşmeginiň öňüni alýar


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Suave
50 TMT
Suave