Nohut ýarmasy "Воложка" Altaý sary aýrylan, 800 gr 26.60 TMT
Product

Nohut ýarmasy "Воложка" Altaý sary aýrylan, 800 gr

26.60 TMT

Gaýnadylan görnüşli nohut özüniň peýdaly aýratynlyklaryny ýitirmeýär. Nohut — gök önüm medeniýetiniň arasynda belogyň iň baý çeşmesidir.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
26.60 TMT
GIPER internet magazin