Arassalanan agyz suwy Arçalyk 0,5 lt 1.90 TMT
Arassalanan agyz suwy Arçalyk 0,5 lt

Arassalanan agyz suwy Arçalyk 0,5 lt

1.90 TMT

Arassalanan agyz suwyÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Supermarket
1.90 TMT
Supermarket