NUR Maşgala üçin maýonez 45%, 800 g 39.40 TMT
NUR Maşgala üçin maýonez 45%, 800 g

NUR Maşgala üçin maýonez 45%, 800 g

39.40 TMT

Maşgala üçin maýonez, ýaglylygy 45%, gaplanyşy: bedreliÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Supermarket
39.40 TMT
Supermarket