Noutbuk üçin zarýad beriji SONY 16V - 3.75A (4.4 mm) (Dublikat) 200 TMT
Noutbuk üçin zarýad beriji SONY 16V - 3.75A (4.4 mm) (Dublikat)

Noutbuk üçin zarýad beriji SONY 16V - 3.75A (4.4 mm) (Dublikat)

200 TMT

Разъём: 4.4 мм
Выходное напряжение: 16 V
Сила тока: 3.75 AÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Sumbar Computers
200 TMT
Sumbar Computers

Kepillik 1 aý