Ketçup Махеевъ Leço gök önüm bölejikleri bilen, 300 gr 0 TMT
Ketçup Махеевъ Leço gök önüm bölejikleri bilen, 300 gr

Ketçup Махеевъ Leço gök önüm bölejikleri bilen, 300 gr

goşundylar: sarymsak, sogan, süýji burçÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler