Eşik guradyjy Devecioğlu (MM036)
Eşik guradyjy Devecioğlu (MM036)
594 TMT
Reňk: Ak
Aýratynlyklary
24 metr eşik guratmak göwrümi
Aýakgap asmak üçin ýörite döredilen plastik enjam
Gysgyç ammar sebedi
Devecioğlu

Magazinler

KORKMAZ
594 TMT
KORKMAZ

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.