Eşik guradyjy Devecioğlu (MM850) 0 TMT
Eşik guradyjy Devecioğlu (MM850)
Eşik guradyjy Devecioğlu (MM850)
Eşik guradyjy Devecioğlu (MM850)

Eşik guradyjy Devecioğlu (MM850)

Reňk: Gara
Aýratynlyklary
24 metr eşik guratmak göwrümi
Aýakgap we jorap asmak üçin ýörite döredilen plastik enjam Torba


Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler